Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Âb-ı Hayat - 2478

  • Whatsapp'de paylaş

Huzurpınarı ailesinin muhterem üyelerinin Cum'a gününü tebrik eder, müstecâb dualarınızı istirham ederiz efendim.
 
Allahü tealaya emanet olunuz efendim

ali zeki osmanağaoğlu


Geçmiş zaman olur ki, hayali cihan değer....
 
Bâzı hatıralar vardır ki, kalblere nakşeder. O hatıraları hatırlamak, Cennet hayatı yaşamak gibidir.

Ramezan-ı şerifde bir iftar sonrası Enver abiler buyurdular ki;

Bu ümmetin, ya'ni bu âhir zemân ümmetinin çok rüçhan hakları var. İstisnâ'i lutflara kavuşmuşdur. Bir tanesi de geçmiş ümmetlerin içinde en makbûlü bu ümmetdir. Sebebi var. Çünki emr-i ma'rûf nehy-i anil münker bu ümmete farz. İblîs oturmuş dağın tepesine yandım, bitdim, öldüm diye feryâd ediyor. Etrafına avenelerini topluyor. Diyorlar ki; Dede bu feryat niye? Çünki esas secde etmeyen İblîs hala yaşıyor. Etrâfı çoğalıyor ama kendisi kıyâmete kadar izin istediği için yaşıyor. Diyor ki; Öyle bir Peygamber geliyor ki, bundan evvel ümmetleri bozmak kolaydı. Ama bunları bozmak çok zor. Neden? Çünki onlar bir yanlış görürlerse düzeltirler. Eğer bir iyilik varsa bildirirler. Bunların dîninde emr-i ma'rûf, nehy-i anil münker var. Dolayısıyla, bizim işimiz çok zorlaşacakdır. Buna bir çâre? Herkes bir çâreler düşünüyor. En sonunda bir tanesi geliyor, diyor ki; Bu Müslimânları bozmanın yolunu buldum. Ne buldun, diye soruyor. Biz bunlara dünyâyı sevdiririz, harâmları sevdiririz onlar da bize benzerler. Veyâhud da bunları bid'at ehli yaparız, tevbe ve istiğfâr etmezler. O zemân bitdi iş. Onun için Mübâreklerin kitâblarına, eserlerine dikkat edin, baştan sona asıl işlenen konu küfr ve bid'atlerdir. Çünki insan küfre girdikden sonra sabâhlara kadar gözyaşı dökse ne fayda? Her gün oruc tutsa ne fayda? Onun için mü'minin bu zemânda asıl en hassas olacağı nokta, en çok dikkat edeceği şey el-fazı küfrdür, yani küfre sebep olan sözler ve işlerdir. Bunun yazılmayan kısmı kalmadı. Her kitâbda, her yerde var. Sonra, Efendi hazretleri Mübârekleri, Mübârekler bizi fekat bu müteselsilen en sonunda cenâb-ı Peygambere "aleyhissalatü vesselam" gidecek. Peygamber efendimiz de inşâallah ümmetini eksiksiz ve firesiz olarak Allahü teâlânın huzûruna götürecek. Ne şanslıyız!

Mübârekler kaç kere buyurdular; Kardeşim, mü'min ölümden korkar mı? Ölüm kadar mü'mine râhatlık veren hiçbir şey olmaz. Meselâ ben Efendi hazretlerinden bu kadar ayrı kalacağımı düşünemezdim bile. Burnumun kemikleri sızlıyor. Yani, hasret çekiyorum buyurdular. Ama el-mükadder la yugayyer, değişmiyor, karar îfâ edilmişdir. Mübârekler dahî çok üzülürlermiş, ba'zen Efendi hazretleri buyururlarmış ki; Aranızda ben misâfirim, bu günleri çok ararsınız. Bugünlerin kıymetini iyi bilin. Bu söz hoşuma gitmezdi, buyurdular. Ama şimdi her şey vâki' oldu...

Enver abiler, asırlarda ender yetişen çok müstesna bir insandı. Allahü teala rahmeti ile merhameti ile muamele eylesin inşallah.

Fî emanillah
 
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:175
Dün:348
Bu Ay:2,615
Toplam:14,335,502
Online Ziyaretçiler:1
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842