Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Herkese Lazım Olan İman - 124

PEYGAMBERLER, DİNLER, KİTÂBLAR

İSLÂM DÎNİ:
 
İslâm dîni her husûsda kusûrsuz ve bugün içerisine girmekde olduğumuz yirmibirinci asrın şartlarına temâmen uygun bir dindir. İlmi, fenni ve adâleti emr eder, miskinliği men' eder ve Avrupanın ancak ondokuzuncu asrdan i'tibâren te'sîs etmeğe başladığı sosyal nizâmın kurucusu ve koruyucusudur. Kitâbımızda, bu husûsda geniş bilgi vermeğe, yerimiz müsâid değildir. Müslimân kardeşlerimiz ve müslimânlığı merak eden diğer din sâlikleri, islâm dîni ile Sosyal Nizâm arasındaki münâsebetleri (Se'âdet-i Ebediyye) kitâbında bulacaklardır. Onlara bu kitâbı okumalarını tavsiye ederiz.

Âlem içre mu'teber bir nesne yok devlet gibi,
olmaya devlet cihânda, bir nefes sıhhat gibi.
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:99
Dün:381
Bu Ay:1,240
Toplam:14,297,584
Online Ziyaretçiler:2
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842