Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Üç Aylar Hakkında

  • Whatsapp'de paylaş
Makalemizin başında şunu belirtelim ki, 13 Şubat 2021 Cumartesi günü, "Üç aylar" diye adlandırılan mübarek zaman dilimine girmiş bulunuyoruz.
 
Dinî literatürümüzde, aylarla ilgili 3 önemli terim vardır: Bunlardan birincisi: "Eşhür-i hurum" denilen "Harâm aylar". Kur'ân-ı kerimde buyuruluyor ki: "Allah'ın, gökleri ve yeri yarattığı günden beri, ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü, haram [hürmetli] olan aylardır." [Tevbe, 36] Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: "Haram aylar, Muharrem, Receb, Zilka'de ve Zilhicce aylarıdır." [İbn-i Cerîr]
 
Dinî terimlerden ikincisi: "Eşhürü'l-hac" denilen "Hac ayları"dır. Bir âyet-i kerime meali şöyledir: "Hac (ayları), bilinen aylardadır." [el-Bakara, 197] Yani "Şevvâl", "Zil-ka'de" ve "Zil-hicce" aylarıdır.
 
Üçüncüye gelince, bugünkü konumuzla esas ilgili olan terim odur. O da, "Eşhür-i selâse = Şühûr-i selâse" ya'nî "Üç ay"lar terimi. Halkımız arasında "Üç Ay"lar diye anılan "Recebü'l-ferd", "Şa'bânü'l-muazzam" ve "Ramazânü'l mübârek" aylarının, İslam dininde özel yerleri vardır. İçerisinde 2 mübârek gecenin ["Regâib" ve "Mi'râc" kandillerinin] bulunduğu ve Âdem aleyhisselamdan beri tazîm ve hürmet edilen bir ay ve üç ayların ilki olan Recep ayı [01 Recebü'l-ferd 1442], 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başladı. Bu ayı takib eden şa'bân ayı da, içerisinde "Berât" kandilinin bulunduğu bir aydır. O [yani Şa'bân ayı] da, 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacaktır. 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak olan Ramazan ayı ise, Yüce Rabbimiz tarafından ayların sultânı kılınmıştır.

Bilindiği üzere, bazı mekânlar emsâline göre daha mukaddes, bazı insanlar akrânına nisbetle daha muhterem olduğu gibi, bazı zamanlar da benzerlerine nazaran daha kudsî, daha mukaddes, daha mübarek kılınmıştır. Bereketli, hayırlı, faydası bol, feyizli demek olan "mübarek" sıfatıyla sıfatlanan ve İslâm dininin kıymet verdiği on gece vardır ki, bunlar kronolojik sıraya yani hicrî-kamerî sene içerisindeki yerlerine göre; Hicrî Yılbaşı Gecesi [Muharremin 1. Gecesi], Aşûre Gecesi [10 Muharrem], Mevlid Gecesi [12 Rebîul-evvel gecesi], Regâib Gecesi [Receb-i şerîfin ilk Cuma gecesi], Mirâc Gecesi [Receb-i şerîfin 27. gecesi], Berât Gecesi [Şa'bân-ı muazzamın 15.gecesi], Kadir Gecesi, Ramazân Bayramı Gecesi, Arefe Gecesi [Zilhiccenin 9. gecesi], Kurbân Bayramı Gecesi [Zilhiccenin 10. gecesi]dir. Yukarıda bildirilen on geceden başka, Ramazân ve Kurbân bayramlarının diğer geceleri, Zil-hicce ayının ilk on gecesi, Muharremin ilk on gecesi ve her Cuma ve Pazartesi gecesi de mübârektir.
 
 
[Cenâb-ı Hak, hepimize, mübârek üç ayların, hem günlerinin, hem de gecelerinin feyiz ve bereketlerinden layıkı vechile istifade etmeyi nasip buyursun.]
 
Prof. Dr. Ramazan Ayvallı
 
Huzur Pınarı Kitap Kampanyası
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:374
Dün:399
Bu Ay:5,779
Toplam:14,466,164
Online Ziyaretçiler:6
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842