Turkce Ust Menu

Breadcrumbs

Şa'bân Ayı ve Berât Gecesi

Berat Gecesi hakkında bilgi verir misiniz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Berat gecesinde evlenmek uygun mudur?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Berat Kandili Özel Programı
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Berat kandilinde 100 rekat namaz kılıyorlar böyle bir namaz var mı? Kazası olan kılabilir mi?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Berat kandilinin gündüzü ne zamandır?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bu gece Berat Gecesi. Bu gece hakkında bilgi verir misiniz? [14 ŞA'BAN 1426]
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bu gece Berat Gecesi. Bu gece hakkında bilgi verir misiniz? [14 ŞA'BAN 1427]
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bu gece Berat Gecesi. Bu gece hakkında bilgi verir misiniz? [14 ŞA'BAN 1428]
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bu gece Berat Gecesi. Bu gece hakkında bilgi verir misiniz? [14 ŞA'BAN 1429]
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bu gece Berat Gecesi. Bu gece hakkında bilgi verir misiniz? [14 ŞA'BAN 1430]
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bu gece Berat Gecesi. Bu gece hakkında bilgi verir misiniz? [14 ŞA'BAN 1431]
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bu gece Berat Gecesi. Bu gece hakkında bilgi verir misiniz? [14 ŞA'BAN 1432]
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bu gece Berat Gecesi. Bu gece hakkında bilgi verir misiniz? [14 ŞA'BAN 1433]
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bu gece Berat Gecesi. Bu gece hakkında bilgi verir misiniz? [14 ŞA'BAN 1440]
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Bu gece Berât kandili, geniş bilgi verebilir misiniz?
Allahü teâlâ ezelde herşeyi takdîr etti, diledi. Zamanı gelince de belli sebebler zinciri altında da bunları yaratmaktadır. Bu ezelde dilediklerinin, bir sene içerisinde olacak olanları da Şa’bân ayının onbeşinci gecesi, ya'nî Berât gecesinde Levh-i mahfûza yazılır. Melekler görür. Allahü teâlânın sevgili kullarından bazıları da, bu Levh-i mahfûzda yazılı olanları görür. Bir sene içerisinde olacak olan herşey, dünyâya gelecek olanların, ölecek olanların isimleri yazılır. O sene içerisinde olacak belâlar, musîbetler, inişler, çıkışlar, hepsi [bu bir sene içerisinde olacak olan hâdiselerin hepsi] oraya yazılır. Tabiî, bunlar sebeblere bağlıdır. Orada görünenler, aynen tahakkuk etmeyebilir. Allahü teâlânın ilminde gizlidir, bazı kullarına da o ilmi de açabilir. Fakat Peygamber de olsa “aleyhissalâtü vesselâm”, Peygamberlerin vârisleri de olsa, bunların hepsi sınırlıdır. Ya'nî, Peygamber de olsa mahlûkdur. Allahü teâlânın bildirdiği kadar bilebilirler. Meselâ Levh-i mahfûzda yazılıdır, ama şartlıdır. Peygamber efendimiz “aleyhissalâtü vesselâm” bir Berât gecesinde o kadar çok ibâdet ediyorlar ki, hazret-i Âişe “radıyallahü anhâ” vâldemiz [Yağmur da yağmış, mubârek dizleri, yüzleri, elleri çamura batıyor. Çünkü Mescid-i Nebînin üzeri toprakla kapalı değildi. Hazret-i Âişe vâldemizin evi de mescide bitişikti. Onun üstü de öyle hurma yapraklarıyla kapatılmıştı. Dolayısıyla bir yağmur yağdığı zaman aralarından su rahatlıkla zemîne iniyordu. Böyle bir durum söz konusu oluyor.] o hâlde ibâdet ettiklerini görünce, (Yâ Resûlallah! Anam babam sana fedâ olsun yâ Resûlallah! Sizin geçmiş gelecek, sizden sâdır olabilecek herhangi bir şey, ne varsa, hepsi mağfiret olunmamış mıdır?) diye arz edince, Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz, (Yâ Âişe! Allahü teâlânın mekrinden beni kim garanti edebilir ve ben cenâb-ı Hakka şükredici bir kul olmayayım mı?) diye cevâb verirler. Yine, (Bu gece ameller arz edilir. Onun için de ibâdet ederken [orucluyken, namazdayken, ya' nî hayrlı işler yaparken] arz edilmesini severim) meâlinde, bu gece ile alâkalı hadîs-i şerîfler de uzun uzun bildirilmiştir. Dolayısıyla geçen sene Berât gecesinde ismi çizilenler gitti. Bu gece de ismi çizilenler olacak [belki bizim ismimiz de geçecek]. Din büyükleri ısrarla, (Doğmak, ölümün habercisidir) buyurmuşlardır. Hepimizin ihtiyacı, istiğfardır. Estağfirullah min külli mâ kerihallah... Bugün oruç tutanlar, yarın [gündüzüdür] da tutabilir. Gecesinde bir günlük kaza namazı kılınabilir. İstiğfar okuduğumuz gibi, salevât-ı şerîfe (Allahümme salli alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammed), kelime-i temcîd (Lâ havle velâ kuvvete illâ billah-il-aliyyil’azîm), kelime-i tenzîh (Sübhânallahi ve bi hamdihî, sübhânallahil- azîm) ve Yûnüs aleyhisselâmın okumuş olduğu (Lâ ilâhe illâ ente sübhâne-ke innî küntü minez-zâlimîn), Kur'ân-ı kerîm okumak, sonra Peygamber efendimizin “aleyhissalâtü vesselâm”, Eshâb-ı kirâmın ve din büyüklerinin hayatlarını [Hakîkat kitâbevinin yayınladığı, Çihâr-ı yâr-ı güzîn ve Şevâhid-ün-Nübüvve kitâbı var] ve kendimize lâzım olacak ilmihâl bilgilerini okuyarak geçirecek olursak, bu geceyi ihyâ etmiş oluruz. Kendimiz, evlâd-ı ıyâlimiz, memleketimiz ve bütün insanlar için hayrlar dilemelidir. Biz de duâ istirhâm ederiz...
Bugün Şaban-ı şerif ayının biri neler söylersiniz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
GülBahçesi [Berat Kandili]
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Günün Sohbeti [Berat Kandili]
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Şabân ayı içerisinde bulunuyoruz. Neler söylersiniz?
Bu ay da mübârek bir aydır. Şabânın onbeşi, bu sene temmuzun onbeşine geliyor. Onbeşini, onaltısına bağlayan gece Berât gecesidir. Bir sene içerisinde olacak olanlar yazılacak. Peygamber efendimiz “aleyhissalâtü vesselâm”, (Receb Allahü teâlânın, Şabân Benim ayım, Ramazân da ümmetimin ayı) buyuruyor. Böyle bir kıymetli zamân dilimi içerisinde bulunuyoruz.
Sözün Özü [Berat Gecesi]
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
Yarın Akşam Berat kandili ne söylersiniz?
Sesli cevabı dinlemek için DİNLE butonuna tıklayınız
 
 
İslami İlimler Akademisi
 
 

İSTATİSTİKLER

Bugün:53
Dün:421
Bu Ay:8,506
Toplam:14,490,473
Online Ziyaretçiler:8
Mail Grubumuzun
Üye Sayısı:
125842